Jobbe hos oss

Alle søknader vil bli behandlet fortløpende.
Når vi har behov for personell vil vi kontakte kvalifiserte søkere i hht. mottatte søknader.
Selv om du ikke hører fra oss med det første, kan du bli kontaktet ved en senere anledning.
Søknadene oppbevares i 6 mnd. fra den er mottatt. Har du ikke hørt noe innen 6 mnd. kan det lønne seg og sende
en ny søknad dersom du fortsatt er arbeidssøkende.

*
Kort historikk, cv og referanser må fremlegges senere:

TIPS: Ved søknad er det fordel at du har utført vekterkurs, har tilfredsstillende vandel, fyllt 20 år, gode språkkunnskaper, utført militærtjeneste, arbeidserfaring.

Lønnsbetingelser i hht. vekterbransjens tariff. Informasjon om lønn i hht. vekterbransjen kan utleveres på forespørsel eller besøk http://www.arbeidsmandsforbundet.no/WEB/Arbforbund/hjem.nsf/lupTariffvedlegg/Vekteroverenskomsten/$file/Vekteroverenskomsten%202006-2008.pdf